Warunki gwarancji

W trosce o Państwa zdrowie dokładamy wszelkich starań i w pełni odpowiadamy za jakość wykonanych przez nas uzupełnień protetycznych I wypełnień kompozytowych udzielając na nie dwuletniej gwarancji na terenie Polski. Gwarancja obejmuje ewentualne wady czy uszkodzenia, które w razie ich zaistnienia usuniemy niezwłocznie.

Warunkiem zachowania gwarancji jest obowiązkowe badanie kontrolne wraz z konieczną higienizacją przeprowadzane co 6 miesięcy.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień naszego Pacjenta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Czas trwania gwarancji liczony jest od dnia wykonania pracy a obejmuje:

Gwarancja nie obejmuje:

Nie podlegają gwarancji uszkodzenia powstałe w wyniku:

Doradztwo marketingowe i strona internetowa - Truszkowski Consulting Group