Wiedza jest kluczem do zdrowia Twoich zębów.

Jak wygląda proces leczenia implantologicznego?

Przed zabiegiem implantacji wykonywana jest diagnostyka rtg. Najbardziej dokładną ocenę uzyskuje się stosując tomografię 3D, czyli wizualizację trójwymiarową. Badanie takie umożliwia szczegółowe zaplanowanie zabiegu (długość, średnica implantu, umiejscowienie w kości z dokładnością co do milimetra w odpowiednim miejscu).

Zabieg polega na wprowadzeniu implantu w kość w miejscu utraconego (brakującego) zęba.

Po założeniu implantu czeka się od 6 tygodni do 6 miesięcy na etap odbudowy na tytanowym korzeniu (implancie) korony zęba. Uzależnione jest to od jakości kości, rodzaju zabiegu, miejsca implantacji, ( szczęka czy żuchwa ).

Następnym etapem jest odsłonięcie górnej częśći implantu, przykręcając do niego pierwszy element tzw. śrubę gojącą. Zadaniem jej jest kształtowanie dziąsła wokół jego górnej części.

Po około 2 - 4 tygodniach pobiera się wycisk, który służy do stworzenia modelu, na którym w laboratorium dentystycznym wykonuje się koronę zęba.

Ostatni etap to przykręcenie do implantu łącznika i przymocowanie do niego korony zęba. Korona taka może być przyklejana (cementowana) bądź przykręcana.

Rodzaj łącznika przykręcanego do implantu i wykonywanej na nim korony różni się pod względem standardu. Uzależnione jest to od zastosowanych materiałów (metal, tytan, cerkon, ceramika), technologii wykonawstwa laboratoryjnego (korony lane, frezowane), co wpływa bezpośrednio na cenę rekonstrukcji protetycznej.

Doradztwo marketingowe i strona internetowa - Truszkowski Consulting Group